Heilig Vormsel 2019

Op weg naar het Vormsel: Wie gaat er mee?
 
Op zondag 16 juni om 11 uur
ontvangen kinderen uit Escharen, Gassel, Grave, Velp
van groep 7 en 8 van de basisscholen
het heilig sacrament van het Vormsel
tijdens een heilige mis in de St.-Elisabethkerk. 
Mgr. R. Mutsaerts is de Vormheer.
 
Met het Doopsel en de Eerste Communie
vormt het Vormsel
de sacramentele inwijding  in onze geloofsgemeenschap.
De vormeling zegt hier zelf
volmondig ‘Ja’ in zijn of haar geloof.
 
De voorbereiding is binnen onze parochie kort en krachtig:
 
Dinsdag 21 mei,   16-17:30 uur: Inleiding en speurtocht in kerk.
“Wat bezielde de bouwers van de St.-Elisabethkerkkerk
en waardoor werden zij gevormd?
Waardoor en waarom werden de personen
die we verbeeld in de kerk aantreffen
gevormd en getroffen door God?” 
We beklimmen ook de spectaculaire gewelven van de kerk
en sluiten af met een versnapering.
 
Dinsdag 28 mei, 16-17:30 uur: ‘Wat is onze en jouw boodschap?’
Een quiz en bezichtigen van de Schatkamer;
 
Dinsdag  4 juni,  16-18 uur:  Excursie.
 
Dinsdag  11 juni, 16-17:30 uur:  
Samen doornemen hoe het vormsel verloopt
en wat wij hiervoor nodig hebben.
Er is uitleg over de handoplegging,
we praten over de Heilige Geest en de zalving
en oefenen wat er in de kerk staat te gebeuren.
En als elke keer sluiten we af met een versnapering.
 
Zondag 16 juni, 11 uur: Eucharistieviering met H. Vormsel.
 
Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten zijn ouders, opa’s en oma’s
natuurlijk welkom om met de kinderen op te gaan naar de vormingsdag.
 
Aanmelden
De kinderen melden zich aan via algemeen@st-elisabethparochie.nl   met:
naam, doopnamen (als die er zijn) en achternaam van de vormeling;
geboortedatum- en plaats, doopdatum en doopplaats;
adres, woonplaats, telefoonnummer  en emailadres
(voor zover een ander als het gebruikt mailadres);
Naam van de school.