Pieterbrief 3+4

Pieterbrief 3

Flap flap! 
Hier ben ik weer, beste communicanten!
                    
Dag Jayden!    Hoi Josje!         Hallo Sofie!
Ha, die Boaz!  Hey Marissa!   Hoi Olivia!
Hallo Lynn!     Ey Lisa!
 
Hier een kort briefje van mij. Flap-Flap!
 
Ik zou jullie willen vragen namens de pastoor,
om een mooie tekening te maken op een A4 formaat.
Met potlood of een zwarte stift.
De tekening wordt dan in het Communie-boekje afgedrukt.
Is dat, Flap-Flap, niet geweldig?
Je mag er natuurlijk ook je naam bijzetten.
De tekening kun je de hele maand april nog aan de pastoor geven.
Mooi he? Ik maakte zelf ook al een tekening.
 
Nu weer iets anders:
Het gaat over de vrienden van Jezus: de 12 apostelen.
Hier zie je Jezus met zijn vrienden.
Probeer Jezus eens aan te wijzen
en zet maar eens een cirkel om hem heen.
Goed zo!
 
En Jezus zei tegen zijn vrienden:
‘Als je telkens samen brood breekt, ben ik altijd bij jullie.’
En dat doen we nog steeds in de kerk.
 
Op Goede Vrijdag denken we aan Jezus
die gestorven is
om het kwaad van de mensen weer goed te maken.
 
Beste ouders, grootouders.
 
Hieronder een uitleg over de dag van Palmzondag,
de Goede Week en Pasen.
Misschien goed om de kinderen
bij tijd en wijle een stukje uit voor te lezen.
 
Inleiding

De week voor Pasen noemen we de Goede Week.
De week begint op Palmzondag tot en met Stille Zaterdag.
We denken in die week
aan het lijden en sterven van Jezus aan het kruis.
De Goede Week eindigt tijdens de Paaswake.
Die wake is de overgang
naar de blijde viering van de Verrijzenis
op zondag: het eigenlijke Pasen.
 
De Paastijd is dan begonnen.
Die duurt vijftig dagen en eindigt in Pinksteren.
Zullen we samen eens
de belangrijkste dagen
van de Goede Week en Pasen langsgaan?

Palmzondag
Op Palmzondag zegent de priester takjes van een buxusstruik (in plaats van palmtakken, we hebben in Nederland geen palmbomen). Die takjes nemen we mee naar huis, om achter ons kruisbeeldje te steken. De kinderen kunnen een Palmpasenkruis (Palmpaas) meenemen naar de kerk. Bovenop het kruis staat een broodhaantje en we steken er een gezegend palmtakje bij. Na afloop van de Mis maken we iemand blij met onze Palmpaas, bijvoorbeeld een zieke of een oudere die zelf niet naar de kerk kan komen. Dit verhaal horen we vandaag in de Kerk:

Jezus gaat met zijn leerlingen naar Jeruzalem. Ze zijn er al bijna. Ze komen eerst nog bij een klein dorp. Dan zegt Jezus tegen twee leerlingen: “Daar in dat dorp staat een sterke jonge ezel, waar nog nooit iemand op heeft gezeten. Jullie moeten hem gaan halen. Als je zegt dat het voor Mij is, mag je hem zo meenemen. Straks brengen we hem weer terug.” Ze vinden de ezel. En het klopt, ze mogen hem zo meenemen. Terug bij Jezus, leggen ze hun jassen op de rug van het dier en Jezus gaat erop zitten. Dan gaan ze verder, op weg naar Jeruzalem. Veel mensen lopen mee. Ze leggen hun jassen en ook takken van de bomen op de weg. Het is net een lang kleed waar Jezus over rijdt. De mensen zingen en roepen. ‘Dit is de Gezegende. God heeft Hem gestuurd. Het wordt weer als vroeger, toen David onze koning was. Alles wordt weer goed. We zingen Hosanna. God in de hemel moet het horen.’
 
Witte Donderdag
Vandaag is het een blijde dag in een droevige week. Op Witte Donderdag vieren wij dat Jezus voor altijd bij ons wil zijn onder de tekenen van Brood en Wijn; het Lichaam en Bloed van Jezus. De viering van dit grote geheim noemen wij: de Eucharistie. Het is daarom een goede gewoonte dat we vandaag priesters die wij kennen feliciteren. Als we vandaag naar de Kerk gaan zien we (misschien) ook dat de priester de voeten van een mensen wast. Hij doet dan na wat Jezus ook deed bij het Laatste Avondmaal. Lees maar verder!

Jezus en zijn leerlingen gaan samen eten. De duivel heeft Judas al het gemene plan ingefluisterd om Jezus te verraden. Tijdens het eten staat Jezus op. Hij doet zijn nette
bovenkleed uit. Hij knoopt een doek om zijn middel, pakt een schaal en een kan water en begint de voeten van zijn leerlingen te wassen. Petrus vindt het maar niks. ‘Dat hoort niet,’ zegt Petrus. ‘Ik wil niet dat U mijn voeten wast. U bent veel belangrijker dan ik.’ Maar Jezus zegt: ‘Als je bij Mij wilt horen, Petrus, dan moet Ik ook jouw voeten wassen.’ ‘Alstublieft Heer,’ zegt Petrus, ‘was dan ook mijn handen en mijn hoofd.’ ‘Dat is niet nodig,’ zegt Jezus. ‘Jullie zijn allemaal schoon, behalve één.’

Wat bedoelt Jezus? Hij zegt: ‘Behalve één.’ Bedoelt Hij dat een leerling zijn handen niet heeft gewassen voor het eten? Nee, Jezus bedoelt iets anders. Hij weet dat één leerling niet schoon is in zijn hart. Dat is Judas. Judas had nee moeten zeggen tegen de duivel, maar nu is de duivel de baas over Judas. Judas is degene die Jezus zal verraden
 
Goede Vrijdag - Kruisweg en kruisiging
Vandaag is een heel sombere dag. Het is de dag dat Jezus veel pijn heeft gehad. Wat een verschil met Palmzondag! Vandaag is het sober en kaal in de Kerk, er zijn geen versieringen en bloemen. We denken vandaag aan het lijden en sterven van Jezus aan het Kruis. Zou deze dag niet beter Droevige Vrijdag kunnen heten in plaats van Goede Vrijdag? Nee, we noemen het toch Goede Vrijdag omdat Jezus heeft laten zien hoeveel Hij van ons houdt. Als Jezus met Pasen verrijst uit de dood, laat Hij ons weten dat ook wij met Hem in de hemel kunnen komen. Dat maakt alles weer goed. Maar eerst moet Jezus lijden en sterven. Dat horen we in dit verhaal:

Jezus is verraden door Judas en gevangen genomen. Pilatus is de aanvoerder van de Romeinen. Hij kan Jezus vrijlaten. Maar hij doet het niet. Pilatus is niet eerlijk. Hij weet dat Jezus onschuldig is. Toch laat hij Hem aan het kruis slaan. Jezus moet zelf het kruis dragen. Het kruis is zwaar en Jezus is erg moe. De soldaten pesten Jezus ook nog. Jezus valt. Niemand helpt Hem. Hij moet een heel stuk lopen en de weg gaat ook nog omhoog. Jezus komt haast niet meer vooruit. De moeder van Jezus, Maria, komt even naar Hem toe. Daarna sturen de soldaten haar weer weg. Maar ze blijft wel bij Jezus in de buurt. Ze laat hem nooit in de steek. Een man, hij heet Simon van Cyrene, komt van zijn werk op het veld. ‘Jij moet Jezus helpen’, zeggen de soldaten tegen hem. Simon doet het en helpt Jezus met het dragen van het kruis. Jezus is dankbaar voor zijn hulp. Een vrouw komt naar Jezus toe. Ze heet Veronica. Ze veegt met een doek het gezicht van Jezus af. Later kan ze op de doek nog steeds het gezicht van Jezus zien. Jezus valt voor de tweede keer. De weg is lang en moeilijk. Alles doet pijn. Maar de soldaten hebben geen medelijden. Er staan vrouwen te huilen. Zij hebben wel medelijden met Jezus. Maar Jezus heeft ook medelijden met de vrouwen. Jezus weet dat er oorlog komt en dat deze vrouwen ook later nog veel verdriet zullen hebben. Jezus valt voor de derde keer. Hij is doodmoe. Hij kan haast niet meer opstaan. Maar Hij is er nog niet. Simon van Cyrene moet hem nu nog meer helpen. De soldaten pakken de kleren van Jezus af. Jezus staat daar nu helemaal naakt. De soldaten lachen Hem uit. Jezus heeft niets meer. De soldaten slaan Jezus aan het kruis vast. Jezus kan niets meer doen. Zijn handen en zijn polsen zitten vast, net als zijn voeten. Dit doet nog meer pijn dan het kruis dragen. Jezus hangt aan het kruis en sterft.

[Je kunt nu knielen en even stil zijn en denken aan wat Jezus heeft meegemaakt]

De moeder van Jezus, en Maria Magdalena, en ook zijn leerling Johannes zijn bij Jezus gebleven. Zij hebben alles gezien. Ze hebben veel verdriet. Jezus is dood. Vrienden van Jezus halen zijn lichaam van het kruis af. Maria, zijn moeder, houdt Jezus nog even vast. Ze houdt zoveel van haar Zoon. Maar dan moet ze Hem loslaten. De vrienden van Jezus leggen zijn lichaam in een graf. Als ze weggaan, rollen ze voor het graf een grote steen. Dat is het laatste wat ze voor Jezus kunnen doen.
 
Stille Zaterdag - Paaswake
Jezus is dood. Vandaag is daarom een stille dag. Een dag van wachten. Wachten op de Paaswake. Dan vieren wij dat Jezus is opgestaan uit de dood: Hij leeft! Luister maar.

Op zondagochtend gaan twee vrouwen naar het graf. Ze horen bij de vrienden van Jezus. Maar wat gebeurt er? Nog voor ze er zijn, voelen ze een aardbeving. Er komt een engel uit de hemel en hij rolt de steen van het graf weg. De soldaten bij het graf bibberen van angst. Ze worden helemaal bleek. Maar tegen de vrouwen zegt de engel: ‘Jullie hoeven niet bang te zijn. Jullie zijn vrienden van Jezus. Jezus is niet meer dood. God heeft Hem levend gemaakt. Kijk maar, het graf is leeg. Ga het nu snel aan zijn leerlingen vertellen.’ O, wat zijn de vrouwen geschrokken. Maar ze zijn ook heel blij. Dat moeten ze aan de leerlingen gaan zeggen. Ze gaan op weg. Maar kijk, daar komt Jezus aan! Hij zegt: ‘Ik groet jullie.’ Ze gaan naar Hem toe, knielen op de grond en houden zijn voeten vast. ‘Jullie hoeven niet bang te zijn,’ zegt Jezus, ‘Ik ga naar Galilea. Zeg dat tegen mijn leerlingen. Zij moeten er ook naar toe gaan. Daar zullen ze me zien.’ Wat zijn de vrouwen blij. Jezus leeft. En ze hebben Hem zelf gezien. Al het verdriet van de laatste dagen is voorbij. God is sterker dan de dood. Wat een geweldig feest.

Pasen - Eerste Paasdag
Vandaag is het echt feest: Pasen. In de Kerk is de kleur nu wit en alles is feestelijk versierd. Thuis kan je het misschien ook wel merken, dat het feest is en er zijn vast veel chocolade eitjes… In de Mis horen we dit verhaal:

Daar komt een mevrouw aanrennen. Het is Maria Magdalena. Ze hoort bij de vrienden van Jezus. Ze roept: ‘Petrus, Johannes! Kom gauw mee naar het graf van Jezus. De steen ligt er niet meer voor en het graf is leeg! Iemand heeft het lichaam van Jezus weggehaald!’ Petrus en Johannes gaan meteen mee. Ze zien het: het graf is open. Petrus stapt naar binnen, en even later Johannes ook. Ze zien de doeken die om Jezus heen zaten op de grond liggen. De grote doek die over zijn hoofd lag, ligt netjes opgevouwen. Johannes zegt: ‘Maar natuurlijk! Ze hebben Jezus niet weggehaald, Hij is zelf weggegaan. Jezus leeft.’
 
We gaan ook nog oefenen
hoe we de handjes houden
als we de communie krijgen
 
De vrienden van Jezus vroegen aan hem
hoe ze nou eigenlijk moesten bidden.
Nou, lees maar eens:
 
Bidden is praten met God en Jezus.
 
Jezus heeft tegen zijn vrienden, de apostelen, gezegd
hoe ze moeten bidden.
Hier onder zie je dat gebed. 
Probeer het maar eens te lezen.
 
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
 
Is het gelukt? Goed zo!
Best wel moeilijk he?
 
Ik heb voor jou de pastoor gebeld
of hij het ‘Onze Vader’ een beetje kan uitleggen.
Ik heb wel twee uur met hem aan de telefoon gehangen…
Ik heb het zo goed mogelijk onthouden.
Hier komt het: lees het maar eens:
 
Lieve God,
U bent onze Vader
en wij mogen uw kinderen zijn.
Alle mensen op de wereld
moeten weten hoe groot en machtig U bent.
Alle mensen op de wereld
moeten weten dat U koning bent.
Alle mensen moeten U gehoorzamen.
Wilt U ons iedere dag opnieuw geven
wat we nodig hebben?
Vergeef ons alsjeblieft
wat we verkeerd hebben gedaan.
Als iemand ons kwaad heeft gedaan,
wilt U hem dan vergeven?
Wilt U ons tegenhouden
als we verkeerde dingen willen doen?
Soms zijn we stout en onaardig.
We zullen ons best doen om lief te zijn.
Wilt U ons daarbij helpen?
Amen.
 
Weet je:
als je een beetje begrijpt
wat je net gelezen hebt,
dan heb je al gebeden!
Dat voelt goed he?
 
Zo!
Nu gaat het over de Moeder van Jezus, Maria.
Hiernaast zie je Maria met Jezus op schoot.
 
Maria is de Moeder van Jezus
en hier staat ook een mooie link op naar YouTube
waar je een prachtige tekenfilm kunt zien
over het hele leven van Jezus.

We gaan eens kijken
naar het ‘Wees gegroet, Maria’.
 
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus,
de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
 
Nou, dat was het wel weer zo’n beetje…
Ik zie je morgen he? 
Groet van Pieter!
 
 Pieterbrief 4
 
Ey Lisa!           Hey Marissa!
Hoi Josje!       Ha, die Sofie!
Ola, Boaz!      Hoi Olivia!
Dag Jayden!  Hallo Lynn!
 
Daar ben ik weer!!
Weet je nog van gistermiddag?
Het kruis maken…
 
Het kruisteken maken.
Als we een kruisteken maken,
dan doen we dit rustig,
want het is een heel mooi gebaar.
Een goed kruisteken maken we langzaam,
groot en met zeer veel aandacht,
met de rechterhand,
van het voorhoofd naar de buik
en vervolgens van de linkerschouder
tot aan de rechterschouder:
 
In de naam van de Vader
daarbij raken we ons voorhoofd aan,
En de Zoon
dan raken we onze buik aan,
en de Heilige Geest
daarbij raken we onze linkerschouder aan,
Amen…
dan raken we onze rechterschouder aan.
 
Misschien kun je het kruis maken nog eens oefenen?
Dan kun je het je hele leven gebruiken.
 
En het Onze Vader
 
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Amen.
 
En het Wees gegroet, Maria
Wees gegroet, Maria, vol van genade,
de Heer is met U,
gij zijt de gezegende onder de vrouwen,
en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
 
‘Wees gegroet Maria….’
 
We keken een mooie film van de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Het heet Palmzondag
 
De film over Palmzondag was mooi.
Kijk,
de mensen leggen hun jassen op de grond als versiering.
En ze zwaaien met palmtakken.
En Jezus zit op een ezeltje.
 
We maakten een mooie Palmpasenstok.
We versierden onze kruisjes heel erg mooi.
Kijk maar…
Eerst was er nog het lege kruisje,
toen gingen we het kruis versieren.
Het werden mooi versierde kruisjes.
Ook met het groen van de echte palmtakjes.
 
Er was ook wat te drinken en te snoepen…
 
In de mooie boeken staat heel veel over Jezus te lezen.
 
De kruisjes zijn prachtig geworden!
 
Zondag mogen de kruisjes mee in de Palmpasenoptocht.
 
Zo!  Dat was het weer.
Ik vlieg weer snel verder! 
Tot Zondag!
 
Groeten van Pieter…