Misintenties

Zondag 01 september 2019
Misintenties 7 en 8 september
Op de Drieëntwintigste Zondag door het Jaar,
zaterdag 7 en zondag 8 september,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Annie Nas-Driessen,
Joop Smits,
Grada van Zuylen-Pepers.
Rinus Mol,
Rinus en Cobie Roefs-Beisiegel,
oma, moeder en dochter Hella van den Broek,
          zij zou 4 sept 60 jaar zijn geworden,
Annie Vollenberg-Meussen,
José van den Bogaard-Hendrix,
Chris Naderman,
Rien Postma, 
broeder Max van de Wiel,           
         in 2011 en 2012 ruim een jaar kapelaan van onze parochie,
         bij zijn plechtige professie en monnikswijding,  deze morgen,  
         als trappist van Abdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven,
al wie en wat wij met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons