Misintenties

Zondag 04 augustus 2019
Misintenties zondag 11 augustus
Op de Negentiende Zondag door het Jaar,
zondag 11 augustus,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Piet Vollenberg, vanwege zijn verjaardag,
Jan Lamers,
Franz Brouwer,
Alie Brouwer-van den Hoek, als jaargetijde,
overleden familieleden Brouwer-van den Hoek,
Mies Straatman,
overleden familieleden Straatman-Kersten,
Sjaak van Halen, vanwege zijn verjaardag,
Wim van Halen en Riek van Halen-Hooghoff,
Ome Cor van Halen, vanwege zijn sterfdag,
Annie Vollenberg-Meussen,
         van wie wij woensdag
         in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk
         afscheid nemen,
José van den Bogaard-Hendrix,
         van wie wij vrijdag
         in de Onze-Lieve-Vrouwekerk afscheid nemen,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons