Misintenties

Zondag 05 januari 2020
Misintenties 11 en 12 januari
Op het Feest van de Doop des Heren, 
zaterdag 11 en zondag 12 januari,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Antoon van de Logt, als jaargetijde,
Angela Cornelissen-Lelivelt,
Thea van Wel-Broens,
Rinus Mol,
Hemmie van Wel,
Herman Beekmans,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons