Misintenties

Zondag 06 september 2020
Misintenties 13 september
Op de Vierentwintigste Zondag door het Jaar,
zondag 13 september
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Joan Schrijvers–Tomlin,
David Birks, om een wonder
            van herstel en genezing,
Mieke Roelofs–Lamers,
Joop Smits,
Sibilla Verstegen–Jansen,
Coby Zwaans–van de Camp,
Tonnie Janssen,
Mientje Willems–Opsteeg,
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons