Misintenties

Zondag 08 maart 2020
Misintenties 15 maart
Op de Derde Zondag van de Vasten,
zondag 15 maart,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder
uit dankbaarheid,
voor
Rinus Mol, als eerste jaargetijde,
Hemmie van Wel,
Riek Opsteegh,
Miem van Vonderen
          en familie Van Vonderen–Opsteeg,
          als jaargetijde,
          en de jaargetijde van haar moeder,
Tiny van der Wijst–Kanters,
          als jaargetijde,
Theo Stouthandel
          en alle overleden koorleden
          van Gemengd Koor Christus' Hemelvaart,
Toon Ekstijn,
Annie Theunissen–Gerrits,
Sibilla Verstegen–Jansen,
Lily Thung,
Mien Kuijpers–Wientjes, van wie wij
          woensdag afscheid nemen,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons