Misintenties

Zondag 09 februari 2020
Misintenties 15 en 16 februari
Op de Zesde Zondag door het Jaar
zaterdag 15 en zondag 16 februari,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Anneke Hermans–Jacobs,
Danny de Vos,
Peter Heine,
          vanwege zijn geboortedag,
Mies Straatman, als jaargetijde,
Franz en Alie Brouwer-van den Hoek,
overleden familieleden Straatman–Kersten,
Harm Fruytier,
Piet van de Lockant,
Toon Ekstijn, van wie wij
           vrijdagavond afscheid namen,
Annie Theunissen-Gerrits, van wie wij
           dinsdagmiddag afscheid nemen,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons