Misintenties

Zondag 11 augustus 2019
Misintenties donderdag 15 augustus
Op het hoogfeest Maria Tenhemelopneming,
donderdag 15 augustus,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Marie Poos,
Jan en Pieta Bardoel-Poos,
Jan en Pieta Willems-Verberk,
Jo van Roosmalen,
Lieneke Derks,
overleden ouders Van Boekel-Stevens,
Wim van Boekel,
Anton van Haren,
Piet en Riek Tonies-van Boekel,
Nellie en Jan Willem Vermeulen,
Piet van der Stappen,
Piet Arts,
Anna Arts-Verbiezen,
Harold Niessing, als jaargetijde,
Louis Couwenberg, als jaargetijde,
overleden ouders Bardoel-Spanjers,
Tonny Bardoel,
Joke Michels-Derikx, vanwege haar verjaardag,
Annie Vollenberg-Meussen,
                van wie we woensdag 14 augustus
                in de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk
                afscheid namen,
José van den Bogaard-Hendrix,
         van wie wij vrijdag 16 augustus
         in de Onze-Lieve-Vrouwekerk afscheid nemen,
Chris Naderman,
                 van wie wij zaterdag 17 augustus
                 in de St.-Elisabethkerk afscheid nemen
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Maria, bid voor ons,
Heilige Elisabeth, bid voor ons