Misintenties

Zondag 11 oktober 2020
Misintentie 14 oktober
Op woensdag 14 18 oktober
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Rien Postma,
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Maria, bid voor ons,
Heilige Elisabeth, bid voor ons