Misintenties

Zondag 11 oktober 2020
Misintenties 18 oktober
Op de Negenentwintigste Zondag door het Jaar,
zondag 18 oktober,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Bram Hendriks, hij ontvangt deze zondag
            het sacrament van het Doopsel,
Toon Ekstijn,
            vanwege zijn verjaardag,
Mientje Willems–Opsteeg,
Ans Hoen–de Klijn, van wie wij
            deze zondagavond afscheid nemen,
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Maria, bid voor ons,
Heilige Elisabeth, bid voor ons