Misintenties

Zondag 13 september 2020
Misintentie 15 september
Dinsdag 15 september
bidt onze  parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Toon Hoevenaars, vanwege zijn verjaardag,
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons