Misintenties

Zondag 13 september 2020
Misintenties 20 september
Op de Vijfentwintigste Zondag door het Jaar,
zondag 20 september
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Anneke Hermans–Jacobs,
Annie Thoonen–Bardoel,
David Birks, om een wonder
            van herstel en genezing,
Mientje Willems–Opsteeg,
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons