Misintenties

Zondag 14 februari 2021
Misintenties 20 en 21 februari
Op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd,
zaterdagavond 20 en zondag 21 februari,
bidt onze parochie H. Elisabeth
in het bijzonder voor
Toos Oerlemans–Gerrits,
Diny van Gemert,
Mies Straatman, als jaargetijde,
Franz en Alie Brouwer–van den Hoek,
overleden familieleden Straatman–Kersten,
overleden familieleden Brouwer–van den Hoek,
Laurens Spoorendonk, vanwege zijn verjaardag,
Harrie Hendriks.
al wie en wat wij met ons meedragen
           in de stilte van ons hart.
 
H. Elisabeth, bid voor ons