Misintenties

Zondag 14 april 2019
Misintenties donderdag 18 t/m maandag 22 april
Tijdens het Paastriduüm
- Witte Donderdag, Goede Vrijdag,
  het Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer -
en Tweede Paasdag,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
alle overleden priesters van de parochie,
de overledenen in onze parochie
         sinds Goede Vrijdag ’18,
overleden ouders Van Gemert-Willems,
ouders Ekstijn-Reinders
         en hun dochter Hermien,
Gerard Schraven,
Gerard Moors,
Koos Baltussen, 
Ans van Vondelen-van de Bilt,
Joop Smits,
Marij van Oss-van den Hoogen,
         dochter van Thijs van den Hoogen
         en bondochter van Truus van den Hoogen-de Wit,
Carmen van den Brand, vanwege haar verjaardag.
Riet van Zwam-van de Mosselaar,
Ben Verhaaren,
Frits Obers,
Bertus Leenders,
Karel Reffeltrath, als jaargetijde,
Francien, Lambert en Leandra Vollenberg,
         als jaargetijde,
Fons en Marie Kreijtz-Derijck,
Jo en Marie Reffeltrath-van Haren,
         kinderen en kleinkinderen
Jan en Riek Peulings-Schouten,
         vanwege hun trouwdag en de verjaardag van Jan,
Gerard Schraven,
Lieneke Derks,
Martien van den Berg, vanwege zijn verjaardag,
Harry Brans, als jaargetijde,
Betsy Brans, als jaargetijde,
Roy Brans,
Diny Brans,
Toon en Annie van den Bosch,
Overleden ouders van Laarhoven-van de Wiel,
Marinus Scheffers,
Wim van Halen,
Riek van Halen-Hooghoff en zoon Sjaak,
Tante Riet Hooghoff
         en voor alle overleden familieleden Van Halen,
Piet van Dinther en Ko van Dinther-Schonk,
overleden familie leden Jans-Cornelissen,
Jos Manders.
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons
 
Foto’s:
St.-Jan de Doperkerk, paneel, tweede kwart 16e eeuw,
Lucas 22, 15: ‘Vurig heb ik ernaar verlangd om dit paasmaal met jullie te eten vóór mijn lijden.’
 
St-Jan de Doperkerk, Pietakapel,  glas-in-loodmedaillon Atelier Nicolas & Zn., Roermond 1917
Een van Zes Smarten naast de Zevende, de Pieta.
 
St.-Elisabethkerk, Pieta
 
HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk, apsis, raam Max Weiβ 1959, Verrijzenis van de Heer