Misintenties

Zondag 15 maart 2020
Misintenties 22 maart
Op de Vierde Zondag van de Vasten,
‘Zondag Laetare’, zondag 22 maart,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Gerrit Poos,
Herman Beekmans,
Piet van de Lockant,
 Jan en Pieta Bardoel–Poos,
Marie Poos,
Theo en Nellie Stroeken–Giessen,
Gerrit Strik,
           vanwege zijn verjaardag,
Tiny Verheyen, 
           als dertigste jaargetijde,
Martien Verheijen,
Theo van der Vliet,
Paul Holtman en zoon Frank,
           als jaargetijde,
Tine Oomen–Zwaans,
           zij zou 22 maart 77 worden,
Sibilla Verstegen–Jansen,
Lily Thung,
Mien Kuijpers–Wientjes,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons