Misintenties

Zondag 17 februari 2019
Misintenties 24 februari
Op de Zevende Zondag door het Jaar,
zondag 24 februari,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Marie Poos, 
Jan en Pieta Bardoel-Poos, 
Lieneke Derks, 
Henk Walboomers, 
Jo van Roosmalen,
         vanwege zijn verjaardag,
Jo Nas,
Marietje van de Lockant-van Beusekom,
Marinus van de Broek,
leden en overleden leden
         van het Schuttersgilde St. Jan,
Riet van Zwam-van de Mosselaar,
         als eerste jaargetijde,
Tonnie Goossens-Cornelissen,
         vanwege haar sterfdag,
Laurens Spoorendonk,
         vanwege zijn verjaardag,
Trijntje Spoorendonk,
         vanwege haar verjaardag,
Wim en Doortje Leenders,
           vanwege de verjaardag van Wim,
Jan Lamers, 
Bertus Leenders,
Jos Manders,
eerwaarde zuster Lucilla, van wie
         wij maandagmiddag afscheid nemen,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons