Misintenties

Zondag 17 maart 2019
Misintenties zondag 24 maart
Op de Derde Zondag
van de Veertigdagentijd,
zondag 24 maart,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Marie Poos,
Jan en Pieta Bardoel-Poos,
Lieneke Derks,
overleden ouders Linders-Verhallen,
Lambert Linders,
Bertha Linders-Cornelissen,
Henk Walboomers,
Gon van Haren-Arts,
Jo van Roosmalen,
Theo en Nellie Stroeken-Giessen,
Theo van der Vliet,
         vanwege zijn dertigste jaargedachtenis,
Martien en Tiny Verheijen,
Paul Holtman,
Frank Holtman, als tweede jaargetijde,
Bertus Leenders,
eerwaarde zuster Lucilla Aaldering,
Rinus Mol,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons