Misintenties

Zondag 21 februari 2021
Misintenties 23 en 24 februari
Onze parochie H. Elisabeth
bidt  dinsdag 23 februari
in het bijzonder voor
Laurens Spoorendonk,
           vanwege zijn verjaardag,
en woensdag 24 februari voor 
pastor Jacques Janssen, bij gelegenheid
          van zijn vijfentachtigste verjaardag, 
voor al wie en wat wij met ons meedragen
           in de stilte van ons hart.
 
H. Elisabeth, bid voor ons