Misintenties

Zondag 21 juni 2020
Misintenties 28 juni
Op de Dertiende Zondag door het Jaar,
zondag 28 juni,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Rinus Mol,
Toon Ekstijn,
Annie Theunissen-Gerrits,
Toos Oerlemans-Gerrits,
Wim en Doortje Leenders.
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons