Misintenties

Zondag 22 maart 2020
Misintenties 29 maart
Op de Vijfde Zondag van de Vasten,
zondag 29 maart,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Peter Orth, vanwege zijn verjaardag,
overleden ouders Van Gemert–Willems,
Karel Reffeltrath,
Jo en Marie Reffeltrath,
          kinderen en kleinkinderen,
Fons en Marie Kreijtz–Derijck,
          kinderen en kleinkinderen,
Sibilla Verstegen–Jansen,
Lily Thung,
Mien Kuijpers–Wientjes,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons