Misintenties

Zondag 23 juni 2019
Misintenties zaterdag en zondag 29 en 30 juni
Op de Dertiende Zondag door het Jaar,
zaterdag en zondag 29 en 30 juni,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Lieneke Derks,
Gerrit Strik, als jaargetijde,
leden en overleden leden
         schuttersgilde St. Jan Gassel,
Rinus Mol,
Marie-Thérèse de Laat-Schraven,
Anneke Hermans-Jacobs,
Wim en Doortje Leenders,
         vanwege de sterfdag van Doortje,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons