Misintenties

Zondag 24 februari 2019
Misintenties zaterdag 2 en zondag 3 maart
Op de Achtste Zondag door het Jaar,
Carnaval, Vastenavond,
zaterdag 2 en zondag 3 maart,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden leden van
        stichting Carnaval " De Pieperknallers,
 de opa’s van Prins Roy d’n Urste,
        Martheus de Haan en Gerrit Lourenssen,
overleden familie Lourenssen-van de Lockand,
Lieneke Derks.
Ina Geurts-de Vries,
Willy Geurts,
Wim Verhaaren,
Riet van Zwam-van de Mosselaar,
pater Jacques Wijnen,
Ben Verhaaren,
Jacques Merkx,
overleden ouders Delhaes-Manders,
        hun zoon Jan, schoonzoon Henk
        en kleinzonen Marcel en Roy,
Frits Obers,
Piet Vollenberg,
Diny Baumann-Leemreize,
Piep van Tuijn,
Jan en Bertie Puplichuisen,
Wiet Genevace,
Jos Keuls,
Jeroen en Rianne Siebers
Hans van der Vliet
opa en oma Verhagen-Pippel
Jan Lamers,
Bertus Leenders,
Jos Manders
zuster Lucilla Aaldering,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons