Misintenties

Zondag 24 maart 2019
Misintenties zondag 31 maart
Op de Vierde Zondag
van de Veertigdagentijd,
Zondag ‘Laetare’,
zondag 31 maart,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden ouders Van Gemert-Willems, 
Tine Oomen-Zwaans,
         vanwege haar verjaardag,
Rinus Mol.
Lenie Rensen-van Meteren,
         vanwege haar verjaardag,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons