Misintenties

Zondag 24 november 2019
Misintenties zaterdag 30 november en zondag 1 december
Op de Eerste Zondag van de Advent
zaterdag 30 november en zondag 1 december,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden familieleden Jans–Cornelissen, 
Henny van Dijk,
Annie Vollenberg–Meussen,
José van den Bogaard–Hendrix,
overleden familieleden van der Venne–Schaap,
overleden ouders Stans en Fien Jans–Nabuurs
         en schoonzoon Hans,
Hans van Rossum,
Richard Stevens,
overleden ouders Delhaes-Manders,
         hun zoon Jan, schoonzoon Henk
         en kleinzonen Marcel en Roy,
Diny Baumann–Leemreize,
Jan Lamers,
Rien Postma,
Harrie van Thiel,
Kees Goossens,
Annie Thoonen–Bardoel,
Ria Jansen-Kuhlmann,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons