Misintenties

Zondag 25 augustus 2019
Misintenties 31 augustus en 1 september
Op de Tweeëntwintigste Zondag door het Jaar,
zaterdag 31 augustus en zondag 1 september,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden familieleden van
           familie van der Venne-Schaap,
overleden familieleden Jans-Cornelissen,
Thé en Hanneke Burgers-Loeffen,
Henny van Dijk,
Annie Vollenberg-Meussen,
overleden ouders Delhaes-Manders,
          hun zoon Jan, schoonzoon Henk
          en kleinzonen Marcel en Roy,
Diny Baumann-Leemreize,
zuster Lucilla Aaldering,
          vanwege haar verjaardag,
Jan Lamers,
Martien Veheijen,
          als derde jaargedachtenis,
Tiny Verheijen,
Theo van der Vliet,
oma, moeder en dochter Hella van den Broek,
          zij zou 4 september zestig jaar zijn geworden,
José van den Bogaard-Hendrix,
Chris Naderman,
Rien Postma,
al wie en wat wij met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons