Misintenties

Zondag 26 januari 2020
Misintenties 1 en 2 februari
Op het feest van de Opdracht van de Heer, Maria Lichtmis,
zaterdag 1 en zondag 2 februari,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden familie Jans–Cornelissen,
Hennie van Dijk,
Annie Vollenberg–Meussen,
Hans van Rossum,
Richard en Doortje Stevens–Spanbroek,
Piet Jansen, als jaargetijde,
         en Marietje Jansen–Sommerdijk,
Jos Manders, als jaargetijde,
Theo Schuts,
overleden familie Schuts–van der Zanden,
overleden familie Pennings–van der Hulst,
overleden familie Van der Venne–Schaap,
uit dankbaarheid
          en overleden familie Van Thiel–Hopman,
Minus en Diny Baumann–Leemreize,
Bertus Leenders, vanwege zijn sterfdag op 4 februari,
Jan Lamers,
Rien Postma,
overleden ouders Delhaes–Manders,
          hun zoon Jan, schoonzoon Henk
          en kleinzonen Marcel en Roy,
Nelly en Hent Willems–van der Linden,
          overleden kinderen, kleinkinderen
          en schoonzoon,
uit dankbaarheid, 
Herman en Henny Lukken
          in verband met huwelijk en verjaardagen,
Herman Beekmans,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons

Foto: Opdracht van de Heer,
Glas-in-loodmedaillon in Pietakapel St.-Jan de Doperkerk
Atelier Nicolas  en Zonen, Roermond 1917