Misintenties

Zondag 26 juli 2020
Misintentie 28 juli
Op dinsdag 28 juli
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Gerrit Poos,
          vanwege zijn verjaardag,
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons