Misintenties

Zaterdag 26 oktober 2019
Misintenties zondag 3 november
Op de Eenendertigste Zondag door het Jaar,
zondag 3 november,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Noé Reiniers, hij ontving zaterdag
          het sacrament van het Doopsel,
overleden ouders Delhaes–Manders,
          hun zoon Jan, schoonzoon Henk
          en kleinzonen Marcel en Roy,
Diny Baumann–Leemreize,
Jan Lamers,
Rien Postma,
Geertruida Garnier–de Bruyn en familie,
          vanwege haar geboortedag,
Tine Oomen–Zwaans, als tweede jaargetijde,
Peter Orth,
Mien van Gaal–van Bakel,
Danny de Vos,
Kees Goossens,
          van wie dinsdag afscheid namen,
al wie en wat wij
          met ons meedragen
          in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons