Misintenties

Maandag 26 november 2018
Misintenties zaterdag 1 en zondag 2 december
Op de Eerste Zondag van de Advent,
zaterdag 1 en zondag 2 december,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Marinus van der Venne,
overleden ouders Lambertus en
        Hendrika van der Venne-Schaap,
Martien van der Venne,
Diny van der Venne-Siebers,
Betsie van der Venne-van Melis,
Henk Ploegmakers,
Antoon van den Akker,
Henny van Dijk,
overleden ouders Delhaes-Manders,
        hun zoon Jan, schoonzoon Henk
        en kleinzonen Marcel en Roy,
Dinie van den Dobbelsteen-de Swart,
Joke Michels-Derickx,
Piet de Laat,
pater Jacques Wijnen,
Jacques Merkx,
Henk Walboomers,
Jan Rutte,
Gerard van Dinther, van wie wij
        donderdag afscheid nemen,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons