Misintenties

Zondag 27 januari 2019
Misintenties zondag 3 februari
Op de Vierde Zondag door het Jaar,
zondag 3 februari,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
Piet Jansen, als jaargetijde,
         en Marietje Jansen-Sommerdijk,
Marinus van der Venne, als jaargetijde,
overleden ouders Lambertus en Hendrika
         van der Venne-Schaap,
Martien van der Venne,
Diny van der Venne-Siebers,
Betsie van der Venne-van Melis,
Tiny Romijnders-Peeters,
Theo Schuts,
overleden familie Schuts-van der Zanden,
overleden familie Pennings-van der Hulst,
Thieu van den Anker,
pater Jacques Wijnen,
overleden ouders Delhaes-Manders,
         hun zoon Jan, schoonzoon Henk
         en kleinzonen Marcel en Roy,
Henk van Dijk, vanwege zijn sterfdag,
Lieneke Derks,
Jan Lamers, van wie wij
         woensdagmiddag afscheid nemen,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons