Misintenties

Zondag 28 april 2019
Misintenties zondag 5 mei
De Derde Zondag van Pasen,
zondag 5 mei,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden familieleden Jans-Cornelissen,
Jos Manders,
Riet van Zwam-van de Mosselaar,
         vanwege hun trouwdag,
pater Jacques Wijnen,
overleden ouders Delhaes-Manders,
         hun zoon Jan, schoonzoon Henk
         en kleinzonen Marcel en Roy,
Frits Obers,
Diny Baumann-Leemreize,
zuster Lucilla Aaldering,
Martien van Hintum, 
Gerard Schraven,
Mevrouw Sayers-van Alphen,
           vanwege haar tweede sterfdag,
Riek van Halen-Hooghoff,
           vanwege haar sterfdag,
Wim van Halen en zoon Sjaak,
Hemmie van Wel,  van wie wij
           woensdag 1 mei om 10:30 uur afscheid namen,
Annie Nas-Driessen, van wie wij
           zaterdag 4 mei om 10:30 uur afscheid nemen,
Grada van Zuijlen, van wie wij
           dinsdagmiddag 7 mei om 14 uur afscheid nemen,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Maria, bid voor ons,
Heilige Elisabeth, bid voor ons