Misintenties

Zondag 28 juni 2020
Misintenties 30 juni, 1 en 2 juli
Onze parochie Heilige Elisabeth
bidt in het bijzonder
op dinsdag 30 juni
voor pater Michel Wevers,
              vanwege zijn sterfdag,
en op woensdag 1 juli
voor Rien Postma,
Hans Schaeffer, van wie wij
              donderdagmiddag afscheid nemen,
voor al wie en wat
            wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons