Misintenties

Zondag 28 juni 2020
Misintenties 5 juli
Op de Veertiende Zondag door het Jaar,
zondag 5 juli,
bidt onze parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden ouders Delhaes–Manders,
            hun zoon Jan, schoonzoon Henk
            en kleinzonen Marcel en Roy,
Minus en Diny Baumann–Leemreize,
overleden familie Jans–van Duijnhoven,
Hans Schaeffer, van wie wij
            donderdagmiddag afscheid nemen,
al wie en wat wij met ons meedragen
            in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons