Misintenties

Zondag 30 juni 2019
Misintenties zondag 7 juli
Op de Veertiende Zondag door het Jaar,
zondag 7 juli,
bidt onze Parochie Heilige Elisabeth
in het bijzonder voor
overleden ouders Delhaes-Manders,
          hun zoon Jan, schoonzoon Henk
          en kleinzonen Marcel en Roy,
Diny Baumann-Leemreize,
zuster M. Lucilla Aaldering,
Marie-Thérèse de Laat-Schraven,
Anneke Hermans-Jacobs,
al wie en wat wij met ons meedragen
         in de stilte van ons hart.
 
Heilige Elisabeth, bid voor ons