Nieuws

Zondag 01 oktober 2017
Pastoorswoning in Grave aangekocht

Het kerkbestuur heeft in Grave Hoofschestraat 23

aangekocht als pastoorswoning.

De afgelopen week

is de voorlopige koopovereenkomst getekend.

De overdrachtsdatum is vastgesteld op 15 januari 2018.

Dat betekent dat de pastorie te Velp

na die datum een andere bewoner krijgt.

 

In 2009 startte het kerkbestuur

de zoektocht naar een andere pastorie.

De toenmalige woning in Gassel

kampte met groot achterstallig onderhoud.

Meerdere opties zijn onderzocht,

ook toen pastoor Meijer en pastoraal werkster mevrouw Schuh

afscheid namen.

Door het vertrek van burgemeester Delissen,

werd 'haar' woning te Velp weer pastorie.

 

Het bisdom heeft echter als beleid

dat een pastoor niet mag wonen

naast een kerk die aan de eredienst onttrokken is of wordt.

Kerk- en gemeentebestuur

zijn gezamenlijk in gesprek met de dorpsraden,

die op hun beurt

met de inwoners van Escharen, Gassel en Velp

om tafel gaan over de toekomst van 'hun' kerken.

De dorpsraden dragen vervolgens plannen aan

voor de nieuwe bestemming van de godshuizen.

 

Om het proces niet onnodig te belemmeren

en om het ijzer te smeden als het heet is,

heeft het kerkbestuur

een woning in het centrum van Grave gekocht

met een rechtstreekse toegang tot het kerkplein.

 

Het is belangrijk dat we als parochie

samen de stappen richting een toekomst zetten

die weliswaar anders is dan we gewend zijn,

maar niet minder of slechter, integendeel.

 

Meer informatie is via het kerkbestuur te verkrijgen.

In een nieuwsbrief, op de website

en in de erfgoededitie van het parochietijdschrift

wordt er verder aandacht aan besteed.

 

De Hoofschestraat is naar verluidt

een goede en rustige buurt.
Het kerkbestuur hoopt dat dit na 15 januari zo blijft.


Mededeling kerkbestuur d.d. 1 oktober 2017