Nieuws

Zaterdag 02 juli 2022
Zondag 24 juli Wereld-dag voor grootouders en ouderen
Een lang leven “is een zegen”, een “levend teken van Gods goedheid” dat “veel vrucht kan dragen”. Dit schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor de tweede Wereld-dag voor grootouders en ouderen. Die wordt gevierd op de vierde zondag van juli.
Deze dag werd in 2021 door paus Franciscus ingesteld om de waarde en betekenis van de ouderdom onder de aandacht te brengen. Het is een thema waar hij sinds het begin van zijn pausschap met regelmaat op terugkomt. Sinds februari staat hij er wekelijks in de woensdagcatechese bij stil.
 
De paus maakt zich grote zorgen over de manier waarop naar ouderen wordt gekeken en dat ‘terwijl er in de mensengeschiedenis nog nooit zoveel van ons zijn geweest.’ Door de wereldwijd steeds hogere levensverwachting neemt de vergrijzing sterk toe. Dat leidt er mede toe dat ouderen als een ‘last’ worden ervaren, en ouderen zichzelf ook zo kunnen gaan zien.
 
Paus Franciscus:
‘Beminde grootouders en ouderen,
wij zijn in deze wereld geroepen
om bewerkers van de revolutie van de tederheid te zijn.
Laten wij dat doen door steeds meer en steeds beter
het kostbaarste instrument te leren gebruiken
dat wij hebben en dat het best past bij onze leeftijd:
het gebed.
Laat ons dichters van het gebed worden:
laten wij er de smaak van te pakken krijgen
onze eigen woorden te zoeken,
 laten wij de gebeden die het Woord van God ons leert,
opnieuw eigen maken.
Ons vertrouw-vol gebed kan veel doen.
Zij kan de kreet van pijn van wie lijdt, begeleiden,
en kan ertoe bijdragen de harten te veranderen.’

 
Een van de vruchten die wij mogen voortbrengen, is die van het beschermen van de wereld. “Wij hebben allen bij onze grootouders, die ons in hun armen hebben gehouden, op schoot gezeten”; maar vandaag is het tijd om - met concrete hulp of ook alleen met gebed - behalve onze eigen kleinkinderen de zeer vele angstige kleinkinderen op schoot te houden, kleinkinderen die wij niet hebben ontmoet en die op de vlucht zijn voor de oorlog of hieronder lijden. Laten wij in ons hart - zoals de heilige Jozef, die een tedere en zorgzame vader was, de kleinen van Oekraïne, Afghanistan, Zuid-Soedan beschermen.
Ik nodig u uit om deze dag in uw parochies en gemeenschappen de meest eenzame ouderen op te gaan zoeken, thuis of in de tehuizen waar zij wonen. Laten wij ervoor zorgen dat deze dag niemand zich eenzaam voelt.
Een bezoeker verwachten, kan het perspectief van de dagen veranderen als wij denken niets te hebben om naar uit te zien. Uit een eerste ontmoeting kan een nieuwe vriendschap ontstaan. Het bezoeken van eenzame ouderen is een werk van barmhartigheid van onze tijd!’

Laten wij aan Onze-Lieve-Vrouw,
de Moeder van de Tederheid,
vragen van ons allen bewerkers
van de revolutie van tederheid te maken
om samen de wereld te bevrijden
van de schaduw van de eenzaamheid
en de demon van de oorlog.
 
Bron: Nieuwsbrief Bisdom van ’s-Hertogenbosch, jaargang 10, nummer 6
Foto:: CNS Photo/Vatican Media
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.