Nieuws

Woensdag 02 augustus 2017
Parochie stroomt samen rond Staakmadonna - Gasselse st.-Jan krijgt haar dagkapel
Dinsdag 15 augustus,
het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming,
komt parochie st.-Elisabeth om 19:00 uur
in de Gasselse st.-Jan te samen
rond haar aloude Staakmadonna.
 
Hoe breed deze bindende Eucharistieviering
met haar rijke en lange geschiedenis gedragen wordt
blijkt wel uit het gegeven
dat de Gemengde Koren van de st.-Elisabethkerk
en de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk
onder leiding van Pollien Krebbers-Kokkeler
zorgen voor de  liturgische gezangen
en samen te zingen Marialiederen.
 
Na het aandragen van de Staakmadonna
volgt aan het begin van de Heilige Mis  een Mariahulde,
waarbij de aanwezigen naar voren komen
om vanuit ieders intentie een lichtje te branden.
 
St.-Jan krijgt haar dagkapel
Deze weken worden in dezelfde st.-Jan
voorbereidingen getroffen
voor een in de Rozenkransmaand
onder haar toren in te zegenen dagkapel.