Nieuws

Maandag 02 september 2019
75 jaar Market Garden, Concert Muzimare, 21 september St-Elisabethkerk
Deze periode herdenken wij
hoe 75 jaar geleden
operatie Market Garden
en daarmee
de bevrijding van het zuiden van ons land plaatsvond.
 
Kamerkoor Muzimare
geeft zaterdag 21 september om 20 uur
een herdenkingsconcert in onze Sint-Elisabethkerk.
Op 18 en 22 september
verzorgt zij een dergelijk concert
in twee andere belangrijke plaatsen
in de gevechtslinie van destijds,
respectievelijk Groesbeek en Oosterbeek
 
Het koor zingt liederen
waarbij uiteenlopende dichters en componisten
vertellen over oorlog en vrede.
Een verhaal waarin men,
zonder te willen oordelen of veroordelen,
stilstaat
bij geleden leed,
bij de bevrijding
en het begin van vrede voor ons land.
Een verhaal dus over duisternis en licht,
over wanhoop en hoop,
over verleden, heden en toekomst.
En een concert voor mensen
die de oorlog hebben meegemaakt
en voor alle generaties daarna,
voor mensen die bevrijd zijn,
die hopen ooit bevrijd te worden
en voor bevrijders.
In dit Herdenkingsconcert
zingt Muzimare nu eens vol stille inkeer
dan weer in alle uitbundigheid
en altijd vol diep respect en grote dankbaarheid.
 
Kamerkoor Muzimare
zingt zowel religieuze als profane muziek
uit verschillende stijlperiodes.
De hoofdmoot wordt gevormd door hedendaagse componisten.
De uitgevoerde muziek is van een stevig niveau
en regelmatig brengt het koor gezangen ten gehore
die nog niet zo bekend zijn.
 
Het geheel staat onder leiding
van professioneel dirigent Sophia Brink.
De instrumentale begeleiding
is in handen van Tommy van Doorn,
titulair organist en beiaardier van de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel,
Aron Hemmes, slagwerk,
en Hettie van de Wee-van der Borg, fluit.
 
De entree voor dit concert
en het bijbehorende tekstboekje zijn gratis,
zodat het verhaal dat wordt uitgezongen
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is.
Uw bijdrage in de gemaakte kosten
wordt na afloop van het concert
zeer op prijs gesteld.
 
Al zijn de gevolgen nog overal zichtbaar,
inmiddels zijn er steeds minder mensen
die de Tweede Wereldoorlog (bewust) hebben meegemaakt.
Toch neemt de belangstelling ervoor toe
en er is toenemende betrokkenheid
bij jaarlijkse dodenherdenkingen,
de herdenking van Market Garden
en nationale Bevrijdingsdag,
ook van ‘naoorlogse’ generaties. 
Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend
en wereldvrede
kan alleen door wederzijds begrip
en voortdurende aandacht
voor de verschrikkingen van oorlog en geweld
dichterbij komen.
 
Woensdag 18 september om 20 uur
is het eerste concert in de Cenakelkerk,
te Heilig Landstichting (Groesbeek).
Het laatste concert is
zondag 22 september om 15 uur
in de Sint-Bernulphuskerk te Oosterbeek.