Nieuws

Vrijdag 02 september 2022
Kerkbestuur vraagt mening parochianen over sluiting kerk Velp (Tolschestraat)
Het kerkbestuur van de parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas, vraagt de parochianen, in het bijzonder die uit Velp, uiterlijk 15 oktober aanstaande te reageren op het voornemen te stoppen met de eredienst in één van beide kerken in Velp.
 
Op dit moment zijn er in Velp twee rooms-katholieken kerken in gebruik:
- de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk aan de Tolschestraat en
- de O.L.V. Onbevlekt Ontvangenkerk (van het voormalige kapucijnenklooster) aan de Basilius van Bruggelaan.

Het bisdom van ‘s-Hertogenbosch en het kerkbestuur zijn van mening dat één kerk in Velp volstaat voor het vieren van liturgie. Eind oktober neemt het kerkbestuur een besluit, dat vervolgens aan de Bisschop van Den Bosch wordt voorgelegd. Uiteindelijk is het Monseigneur De Korte die bepaalt of een kerk aan de Goddelijke Eredienst onttrokken wordt.

De Onze-Lieve-Vrouwekerk (Oud-Velp) en de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk liggen in hetzelfde dorp, dus vrij dicht bij elkaar. Beide kerken zijn te groot voor het huidige aantal kerkgangers. In beide kerken is het aantal vrijwilligers klein en op leeftijd, waarbij de situatie van de dorpskerk, vooral sinds de opheffing van het gemengd koor, het slechtste is. De HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk is het grootste qua aantal zitplaatsen. Bij vieringen met weinig bezoekers voelt deze kerk leger aan dan de intiemere kloosterkerk. Laatstgenoemde kerk heeft grote, regionale uitstraling om naar buiten te treden. Zowel het klooster, als de kerk en haar barokke interieur (dat bij de honderd mooiste van het land behoort), hebben grote cultuurhistorische waarde en bovenlokale uitstraling. Het complex biedt meer ruimte om, in samenwerking met de kapucijnen, pastorale en evangeliserende taken te verwezenlijken. Ook andere activiteiten kunnen er probleemloos georganiseerd worden. De huidige dorpskerk heeft hiertoe nauwelijks of geen mogelijkheden, dat is op de eerste plaats een Godshuis, dat makkelijker een andere bestemming lijkt te kunnen krijgen dan de kloosterkerk. Het sluiten van de kerk aan de Tolschestraat ligt dan eerder voor de hand. Het parochiebestuur vindt het belangrijk dat er met de kloosterkerk één plek van hoop en katholieke presentie aanwezig blijft. 
 
Het kerkbestuur vraagt parochianen hierop vóór 15 oktober een zienswijze in te dienen via
 bestuur@st-elisabethparochie.nl, zodat er een goed afgewogen besluit genomen kan worden. Wat daar ook uitkomt, er zal in Velp één kerk zijn waar nog vieringen, zoals HH. Missen, plaatsvinden.
 
Of de kerk sluit en zo ja, wanneer is niet bekend. Het kerkbestuur kiest voor een stap-voor-stapproces.
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.