Nieuws

Woensdag 30 oktober 2019
Samen opnieuw stilstaan op weg naar…
Onze parochie
biedt een vervolgcursus  aan
over het katholieke geloof
(in de Advent en de Veertigdagentijd)
 
Zo krijgt de in 2017
zo gewaardeerde kennismaking,
‘Katholiek, aangenaam!’,
een verdiepend vervolg:
‘Aangenaam, katholiek!’.
 
In totaal zijn er tien bijeenkomsten:
vier maandagen rond de Advent
en zes maandagen rond de Veertigdagentijd.
Aldus maken zij onderdeel uit
van de voorbereidingstijd
op respectievelijk Kerstmis 2019
en Pasen 2020.
 

Alle geïnteresseerden,
ook van buiten de parochie of wie 2017 heeft gemist,
zijn van harte welkom.
Hier zijn geen kosten aan deelname verbonden.

 
De inloop is telkens vanaf 18.45 uur,
de start volgt om 19 uur
in de foyer van de St.-Elisabethkerk,
Hoofdwagt 1 te Grave.
 
Opgeven kan via:
                    algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Bijeenkomst 1  
                    Jezus: God én mens   (25 november)
Bijeenkomst 2   
                    Jezus’ boodschap, in woord en  
                    gedachten, in doen en laten
                                                             (2 december)
Bijeenkomst 3  
                   God: het mysterie dat alles en
                   iedereen te boven gaat (9 december)
Bijeenkomst 4  
                   Maria, maagd, hoogzwanger en
                   moeder van...               (16 december)