Nieuws

Dinsdag 02 november 2021
Samen onderweg naar de wereldsynode
In 2023 vergaderen de bisschoppen in Rome over de synodale Kerk. Kernwoorden daarbij zijn gemeenschap, participatie en zending. Een synodale Kerk is eerst en vooral een Kerk die luistert en daarom vragen stelt. Wat vraagt paus Franciscus aan de gelovigen wereldwijd en dus ook aan ons in bisdom Den Bosch en de parochie van de heilige Elisabeth, patrones van de caritas?

De fundamentele vraag is eigenlijk heel eenvoudig: “Een synodale Kerk is ‘samen op weg’ bij de verkondiging van het evangelie. Hoe zijn jullie nu ‘samen op weg’ in jullie bisdom, in jullie parochie? En wat moeten jullie volgens de heilige Geest doen om te groeien in jullie ‘samen op weg zijn’?”

De term ‘samen op weg’ is heel vertrouwd in de Nederlandse Kerk. Daar kunnen we de paus wel iets over vertellen. Waar hij benieuwd naar is, zijn onze ervaringen: wat ons vreugde heeft bezorgd, wat ons pijn heeft gedaan of zorgen heeft gebaard, en wat we ervan hebben geleerd. Maar paus Franciscus vraagt ons om nog een niveau dieper te gaan: “Waar zien jullie in die ervaringen de heilige Geest aan het werk? Wat vraagt Hij van jullie? Wat is er goed en wat moet er veranderen? Waar zijn jullie het als gelovigen over eens? Welke wegen zien jullie naar de toekomst?”

Onze bisschop staat een missionaire Kerk voor, een hartelijke Kerk die gastvrij is, maar ook het gesprek zoekt buiten de muren van een kerkgebouw. Hij roept ons op onze verantwoordelijkheid, als gedoopte mensen, te nemen. Zijn toekomstvisie gaat over geloof, over luisterende, betrokken leerlingen van Jezus en over een gemeenschap waarin iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt voor het welzijn van allen. Daarom draagt een fonds dat zich onder andere inzet voor diaconie en caritas de naam van monseigneur De Korte.

Paus Franciscus stelt ons vragen en wij blijken prima in staat om die te beantwoorden. De komende maanden gaat de bisschop luisteren naar “ons”. “Wij” gaan wij luisteren naar elkaar. Vragen genoeg – we zullen keuzes moeten maken om tot de gewenste verdieping te kunnen komen. Het is precies in de eenvoud dat de heilige Geest zijn veelvoud aan gaven kan geven en ons de weg kan wijzen die we samen moeten gaan. De route naar “Rome 2023” verloopt in drie fasen:

Fase 1: 17 oktober 2021 - maart 2022 (?)
Het Vaticaan heeft meer tijd gegeven voor de eerste fase. Het is nog onduidelijk hoe de bisschoppenconferentie het tijdpad aanpast.

Centraal staat de consultatie. Bisschop De Korte en zijn staf gaan luisteren naar gelovigen uit de verschillende geledingen en gremia, inclusief vertegenwoordigers van niet-katholieke kerken. Dit zal gebeuren in de vorm van geloofsgesprekken, die zijn gebaseerd op de vragenlijst uit Rome, toegespitst op de eigen situatie van het bisdom. Ook zullen er op parochieniveau activiteiten plaatsvinden. Op basis van de verslagen van de luisterrondes maakt de bisschop een synthese. Het eindverslag van de consultatie gaat eind februari naar de Nederlandse bisschoppenconferentie.

De consultatie in het bisdom van ‘s-Hertogenbosch werd ingeluid met een openingsviering op zondag 17 oktober in de kathedrale basiliek van Sint-Jan Evangelist in Den Bosch. In de namiddag was er een gezongen vesperviering. Op het einde daarvan reikte de bisschop synodekaarsen uit aan de vertegenwoordigers van de parochies in zijn bisdom. Deze brandt tijdens iedere eucharistieviering in de Sint-Elisabethkerk van Grave.

Fase 2: 22 september 2022 (?) - maart 2023 (?)

In deze ‘continentale’ fase worden pre-synodale bijeenkomsten gehouden per werelddeel. De resultaten uit de eerste twee fases worden verwerkt in het zogeheten “instrumentum laboris”, een werkdocument dat gebruikt wordt tijdens de bisschoppensynode in Rome. Het is dus niet onmogelijk dat de inbreng van de gelovigen van het bisdom van ‘s-Hertogenbosch wereldwijd gehoord wordt.

Fase 3: oktober 2023 en daarna 
De bevindingen uit de continentale raadpleging worden in juni 2023 verwerkt tot een tweede Instrumentum laboris. Dit werkdocument vormt de leidraad voor de 16de Gewone Algemene Assemblee van de Bisschoppensynode die in oktober 2023 plaatsvindt. De resultaten zullen door de paus worden verwerkt in een zogeheten postsynodale exhortatie.

De eerste plannen in onze parochie
De voorbereidingen in onze parochie zijn in volle gang. Zo wordt er gewerkt aan een synodegids (die vanaf de Lessons & carols van 17 december het licht ziet). Er zullen meerdere enquêtes zijn. Iedereen krijgt de gelegenheid om alle vragen uit het Vaticaan te beantwoorden, dus niet alleen over de drie door de Nederlandse bisschoppen geselecteerde thema’s. Er komen bijvoorbeeld thema-avonden (in Grave), gespreksavonden (onder de vijf torens van de parochie), koffietafelgesprekken (na de ochtendmis op woensdag). Ook is het mogelijk de thema’s tijdens een huisbezoek te bespreken.
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.