Nieuws

Zondag 03 januari 2021
‘In Jezus’ Naam, pas goed op elkaar’
Na drie indrukwekkende vieringen in de parochiekernen van  Gassel, Escharen en Velp staat ook bij het afrondend afscheid van pastoor R. Aarden vanzelfsprekend de Eucharistie centraal.
 
Aan het uiteinde van een gedenkwaardig pastoraat en een memorabel jaar op de drempel van 2021 is deze Dankzegging van lieverlee sober en – los van ruim 130 'huishoudens' via livestream – in bescheiden gezelschap. Tegelijkertijd is deze Heilige Mis stijlvol aangekleed en magnifiek muzikaal omlijst. De extra galm vanwege het ontbreken van banken en volk hindert enkel de soliste en organist. Bovenal sterken, een voor een, de lezingen van het Vigilie van het Hoogfeest van Heilige Maria, Moeder van God: een oudjaarsavond à Dieu in de zegen van geloof, hoop en liefde, in Jezus’ Naam.
 
Wat pastoor Aarden ons persoonlijk en als parochie meegeeft leest u op deze website in zijn afscheidsbrief. Zijn persoonlijke toon maakt echter de muziek en die is niet in woorden te vatten. Nou ja, enkele steekwoorden blijven bijzonder hangen: kindgericht  ‘Je thuis mogen weten’, ‘In je bagage meenemen’, parochiebreed gastvrijheid en korte lijnen, samen Kerk inhoud- en duurzaam vormgeven, bijzondere vieringen en gebeurtenissen, samengevat in ‘Pas goed op elkaar’.
 
Teruggrijpend op een Middeleeuws verhaal schetst de vicevoorzitter de worsteling van pastoor met een herhaalde, indringende oproep vanwege de bisschop zich elders in te zetten.
Hierop volgt een uniek verwoord, zevenvoudig laudatio. Van een van harte delen van een verbondenheid met Christus in liturgie en diaconie, een intens scheppende gedrevenheid, weten waar je vandaan komt verbonden met ‘Gij kent de jouwen en de jouwen kennen jou’, spreken uit het hart, bijzonder vanuit onze liturgie opbouwend, toekomstgerichte eeuwigheidswaarde. Waardevolle, integere woorden met een persoonlijk afronden. Het een of ander valt jammerlijk buiten deze schets.
 
Onvoorwaardelijke steun juffrouw Toos blijkt de afleidende, welgemeende manoeuvre om het huidige afscheid in dank droog te houden. Zij ontvangt een beeld van onze scheidende pastoor met hun Tippie. En pastoor R. Aarden krijgt naast een reünie, een hier alstublieft ook vieren van zijn komende priesterjubileum en een priestertoog mee vanuit de parochie met persoonlijke voedselbonnen vanwege het dagelijks bestuur.
Dit alles staat vanuit deze Eucharistie met haar lezingen voor een onvoorwaardelijke vriendschap met de mensen in Lith en omgeving, dat er zegen op onze, nu hun pastoor mag rusten.
 
Op weg naar verder blijkt er op 1 januari een warm welkom voor pastoor H. Schaepman. U leest hierover.