Nieuws

Zondag 03 januari 2021
Sta op!
“Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem,
  want de Zon gaat over u op
  en de glorie van de Heer begint over u te schijnen.”
                                                                     (Jesaja 60:1)
 
De herders stonden op en gingen naar de stal om het kind te bewonderen. Met Kerstmis hebben we Gods menswording gevierd. God die zijn enige zoon naar ons mensen naar de aarde heeft gezonden om mens te worden net als wij in alles gelijk behalve de zonde.
 
Sta op!
De Koningen stonden ook op en openbaarden aan de gehele wereld voor alle mensen van alle tijden dat Hij mens is geworden. Het verhaal van de koningen is een verhaal van licht, een ster die hen bracht naar een nieuw begin van vrede die Christus ons gebracht heeft.
 
Sta op!
We kijken nog even achterom, naar een jaar dat de geschiedenisboeken in zal gaan als het jaar van het Coronavirus, COVID 19. Ook een jaar waarin u als parochie afscheid heeft genomen van uw pastoor René Aarden, een afscheid dat door de coronamaatregelen niet groots kon zijn. Na zoveel jaren afscheid nemen van een zeer gewaardeerde herder zal voor u moeilijk zijn. Naast priester heeft hij veel talenten, van organist tot zanger, creatief, je zou gerust kunnen zeggen een duizendpoot.  
 
Sta op!
Zo heeft de bisschop enkele priesters verplaatst. Wij priesters worden gezonden door de bisschop. Hij is diegene die het totaal overzicht heeft van ons bisdom, hij weet waar zijn priesters nodig zijn. Dit vindt natuurlijk zijn oorsprong in de zending die Jezus aan zijn  apostelen gaf; “….en Hij zond hen om het rijk Gods te verkondigen en de zieken te genezen. “ (Lucas 9:2).
 
Sta op!
En zo ben ik dus bij u terechtgekomen. Zit nu nog in mijn “wittebroodsweken”, maar de eerst indrukken zijn zeer positief en hartverwarmend. Helaas door Corona zal het langer duren voordat ik een ieder persoonlijk kan ontmoeten maar toch langs deze weg wil ik u allen een gezegend nieuwjaar toewensen.
 
Voor het nieuwejaar wens ik u toe dat wij samen op staan, zoals de drie koningen deden, samen schitteren en Hem blijven volgen.
 
Zalig nieuwjaar,
Herman Schaepman uw nieuwe herder, uw nieuwe pastoor
 
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.