Nieuws

Vrijdag 11 maart 2022
Derde gespreksavond synodaal proces maandag 28 maart 19 uur
Aanstaande maandag start om 19.00 uur
de derde gespreksavond van het synodale proces in onze parochie.
Iedereen is van harte welkom in de Bisschop Van Velde
de Melroy-foyer aan de Hoofdwagt 1 te Grave.
Er staat één thema op het programma: “vieren”.
 
Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten.

In het synodale proces zijn we samen onderweg. We luisteren naar elkaar en spreken ons uit. Steeds meer mooie verhalen, ervaringen, ideeën en meningen worden gedeeld. Deelnemers stellen elkaar vragen en ervaren de inbreng van anderen als eyeopeners.

Vieren
‘Samen op reis’ kan alleen als dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren naar het Woord en de viering van de Eucharistie. We vieren ons geloof. Hiervoor trekken we de hele avond uit, zodat we - sprekend over de bron en het hoogtepunt van het christelijk leven - echt tijd kunnen nemen om het er met elkaar over te hebben.
 
Wat bezielt ons, individueel en gezamenlijk?
Wie inspireert ons, individueel en gezamenlijk?
Wat of Wie zoeken we, individueel en gezamenlijk?

Vanuit het persoonlijke, komen we tot de vragen van het synodale proces:
Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen bij het nemen van belangrijke beslissingen?
Hoe bevorderen we de actieve deelname van alle gelovigen aan het verlossingswerk van Christus in de liturgie?
Welke ruimte wordt gegeven aan lectoren en acolieten?
Hoe geven gebed en liturgische vieringen richting aan ‘samen op reis’ als
Gods volk?
Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen ons?
 
Woensdag: gespreksochtend synodaal proces
Aanstaande woensdag, 30 maart, is aansluitend aan de eucharistieviering van 09.30 uur een gesprek in het kader van paus Franciscus' synodale proces. Op deze manier krijgen de trouwe kerkgangers (en anderen) de gelegenheid overdag mee te praten over de toekomst van de rooms-katholieke wereldkerk.
 
Tweede bijeenkomst 21 maart

De kop is eraf.
In een ontspannen en open sfeer
is de eerste avond van het synodale proces succesvol verlopen.
Aanstaande maandag, 23 maart, om 19.00 uur
is de tweede bijeenkomst in de foyer van de Sint-Elisabethkerk.
De thema's zijn "luisteren" en "de mogelijkheid om ons uit te spreken". 
 
2. Luisteren
Luisteren is de eerste stap.
Het vereist echter vrij zijn van vooroordelen en een open geest en hart.
 
Naar wie heeft uw specifieke kerk, parochie of bisdom een "luisterplicht"?
Hoe wordt er geluisterd naar leken, vooral jongeren en vrouwen?
Hoe wordt de bijdrage van godgewijde vrouwen en mannen geïntegreerd?
Welke ruimte heeft de stem van de minderheden,
de verschoppelingen en de uitgeslotenen?
 
Is het mogelijk om vooroordelen en stereotypen te identificeren
die het luisteren belemmeren?
Hoe luister je naar de sociale en culturele context waarin je leeft?
 
3. De mogelijkheden om ons uit te spreken
Allen worden uitgenodigd om zich met moed en parrèsia
 (= met vrijheid, waarheid en naastenliefde)
 uit te spreken.
 
Hoe wordt een vrije en authentieke communicatiestijl gepromoot binnen de gemeenschap en haar organen, zonder dubbelzinnigheid en opportunisme?
Hoe zit het met de samenleving waar we deel van uitmaken? Wanneer en hoe weet je te zeggen wat belangrijk voor je is? Hoe werkt de relatie met de (niet alleen katholieke) media?
Wie spreekt namens de christelijke gemeenschap en hoe wordt hij of zij geselecteerd?
 
Thuis op de koffie
Geïnteresseerden die er prijs op stellen thuis in gesprek te gaan over één of meer thema’s, kunnen dat kenbaar maken bij mevrouw Jacqueline Brouwer:
algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Illustratie: © ‘Luisteren in Nederland’  James Boast, IKON Images

Eerste bijeenkomst 14 maart

Parochie H. Elisabeth nodigt iedereen uit in gesprek te gaan over het christelijke geloof.
Vanwege  eerdere coronabesmetting starten deze avonden nu op maandag 14 maart om 19:00 uur in de Mgr. van Velde de Melroy-foyer in de St.-Elisabethkerk.

Paus: “Luister naar elkaar en spreek over de toekomst van de katholieke wereldkerk”

Paus Franciscus roept iedereen op naar elkaar te luisteren en met elkaar te spreken over de toekomst van de rooms-katholieke wereldkerk. In het bisdom van ‘s-Hertogenbosch is dit “synodale proces” al begonnen. Nu zijn er in  parochie H. Elisabeth (Escharen, Gassel, Grave en Velp)  op maandag wekelijkse gespreksavonden. Deze starten telkens om 19.00 uur in de Mgr. van Velde de Melroy-foyer in de St.-Elisabethkerk. Iedereen is van harte welkom, dus niet alleen parochianen, vaste kerkgangers, gelovigen of katholieken. De paus nodigt álle mensen van goede wil over de gehele wereld uit deel te nemen aan een gesprek over christelijke geloof. 
Geïnteresseerden wordt verzocht zich aan te melden via algemeen@st-elisabethparochie.nl
 
Alle synodale wegen leiden naar Rome
De input van dit lokale proces van “samen onderweg zijn” wordt aangeboden aan bisschop De Korte van ‘s-Hertogenbosch. Hij laat alle uitkomsten analyseren door de Erasmus Universiteit (Rotterdam), zodat er een goed beeld ontstaat over de inbreng vanuit het bisdom. De Nederlandse bisschoppen maken een nationaal document en gaan daarmee in gesprek met de Europese bisschoppen. In 2023 komen alle bisschoppen van de wereld naar Rome om aan de hand van alles wat ingebracht is te spreken over de komst van de Kerk. Deze beweging leidt tot vernieuwing in de Kerk, niet tot een nieuwe Kerk.  
 
Thema’s
De paus heeft tien onderwerpen aangedragen. De Nederlandse bisschoppen hebben er drie uitgekozen: “vieren”, “medeverantwoordelijkheid voor missie”, “dialoog in Kerk en samenleving”. In Grave worden alle thema’s besproken. Meer informatie hierover op de website van de parochie of van het bisdom Den Bosch. Na de gespreksavonden worden de vragenlijsten verspreid onder de ontvangers van de parochiële nieuwsbrief. Ook wordt er vooruitgeblikt naar de komende thema’s.

Eerste bijeenkomst
Met een week vertraging, dus op 14 maart om 19.00 uur, is de eerste samenkomst. Hierin wordt het begrip “synodaliteit uitgelegd en naar alle thema’s gekeken. Aan bod komen: “reisgenoten” en “luisteren”. Voor meer informatie, buiten de websites, kan gemaild worden naar algemeen@st-elisabethparochie.nl.

 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.