Nieuws

Woensdag 03 juni 2020
Maand van het Heilig Hart
Gedurende deze maand
van het Heilig Hart van Jezus
bidt onze parochie
iedere donderdag na de Heilige Mis
de litanie van het Heilig Hart.
 
In onze devotie tot het Heilig Hart
uiten wij de eerbied voor onze Heer Jezus Christus.
Dit vraagt van ons
niet alleen gebed in dankbaarheid,
maar ook een toewijding en liefdevolle inzet
voor het heilswerk van Christus.
 
Op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren,
17 juni,
vieren wij het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus
 
Foto's:
‘Zie hier dit Hart
 welke de menschen
 zoo zeer bemind heeft’
(Glas-in-loodraam St.-Lambertuskerk)
H. Hartaltaar St.-Elisabethkerk