Nieuws

Vrijdag 03 augustus 2018
2 September Parochiebedevaart naar Birgittinessen in Uden
Onze parochiebedevaart
gaat zondag 2 september
naar de abdij Maria Refugie
van de zusters Birgittinessen in Uden
en de st.-Petruskerk aldaar.
 
Iedereen is van harte welkom
Uw bijdrage in de kosten
bedraagt € 17,50 per persoon.
 
Aanmelden
Opgave verloopt via het parochiecentrum
of via mevrouw Jacqueline Brouwer,
algemeen@st-elisabethparochie.nl
Aanmelden kan tot en met 26 augustus.
 
Programma
10 uur:  Vertrek met de bus
                 bij de Dom van Sint-Elisabeth;
11 uur:  Hoogmis in de Abdijkerk
                 m.m.v. Schola Sancta Elisabeth;
 
12 uur:  Lezing over het klooster en de -kerk
                door Léon van Liebergen;
13 uur:  Luxe lunch
 
14.15 uur:  Bezoek aan Kruisherenkapel en
                   rondleiding door de st.-Petruskerk;
 
16 uur:  Vespers in de Dom van Sint-Elisabeth
                en afsluiting met koffie/thee.

foto's: kerkfotografie.nl