Nieuws

Maandag 03 september 2018
Geslaagde parochiebedevaart
De jaarlijkse parochiebedevaart bracht een groep van ruim veertig 
parochianen naar Uden, waar we om 11.00 uur de eucharistieviering
hadden in de Abdijkerk van de zusters Birgittinessen. 
Moeder abdis verwelkomde ons gastvrij.

De Schola St-Elisabeth zong de sterren van de hemel met onder andere een mooie mis van Perosi en enkele sacramentsliederen.

Na de mis volgde een vurige lezing van Drs. L. van Liebergen over de geschiedenis van de zusters in Uden. Kundig en met de nodige kwinkslagen boeide  hij eenieder.

Daarna was het goed koffiedrinken en het gebruik van een uitstekend verzorgde lunch.

Voorts werd een bezoek gebracht aan Onze Lieve Vrouw Ter Linde in de Kruisherenkapel.

Het bezichtigen van en een mooie rondleiding in de imposante St-Petruskerk besloten de bedevaart, echter niet voordat we eerst om 16.15 uur de vespers zongen op het Hoogkoor van de Graafse Dom.

Dank aan de organisatie.

(Foto's: H. Siebers)