Nieuws

Zondag 01 mei 2022
Toekomst kerken in Velp: op 12 mei gesprek met parochianen
Het kerkbestuur wil met de parochianen in gesprek met over de toekomst van de twee kerken van Velp. Gaan we verder in de kloosterkerk en zo ja, wat betekent dat voor de dorpskerk?

De vraag is niet nieuw…
Een paar maanden geleden zijn deze vragen al in de nieuwsbrief gesteld. Iedereen is om een reactie gevraagd, met 1 mei als deadline. Het kerkbestuur kiest er namelijk voor om onderdelen van het conceptbeleidsplan 2023-2027 is een vroeg stadium voor te leggen aan alle parochianen. Uiteraard kan in een later stadium op het gehele conceptbeleidsplan worden gereageerd. Dat is met het beleidsplan 2018-2022 immers ook gebeurd. Op de vraag over de toekomst van de Velpse kerken heeft niemand heeft gereageerd.

Evaluatie met de eigenaar van het “Emmaüsklooster”
In de tussentijd hebben pastoor en kerkbestuur gesproken met de eigenaar van het klooster om de huidige samenwerking te evalueren. De heer Haase heeft uitgelegd onder welke financiële voorwaarden de parochie H. Elisabeth, patrones van de caritas, gebruik kan blijven maken van de kapucijnenkerk. Het gaat hem dan om de energielasten, klein én groot onderhoud. Met name dat laatste is “een ding”.

Visie van het kerkbestuur
Het kerkbestuur was - en is - bereid om de gebruikskosten en klein onderhoud  voor haar rekening te nemen. Mét de bisschop van ‘s-Hertogenbosch en diverse deskundigen is het van mening dat het gebruik ten behoeve van de katholieke eredienst de beste garantie voor de instandhouding van één van de honderd mooiste kerken van Nederland. Een substantiële bijdrage voor restauratie en groot onderhoud wordt, echter, een heet hangijzer.

Geen besluit
Er is nog niets besloten, benadrukt het kerkbestuur. Dus niet over voortzetting van de samenwerking en niet over een bijdrage aan restauratie en groot-onderhoudskosten. Dat komt door een aantal redenen. Ten eerste heeft het kerkbestuur het bisdom om kaders gevraagd waarbinnen de parochie gebruik mag blijven maken van de kloosterkerk, dus ook over de vraag: wat mag het kosten? Is het realistisch om bij te dragen aan de hoge kosten voor restauratie en groot onderhoud? De volgende reden heeft te maken met de kapucijnen.

Geen duidelijkheid over de eventuele terugkeer van kapucijnen
Het kapittel van de minderbroeders kapucijnen beslist pas volgende maand of zij in Nederland een nieuw begin willen maken en zo ja waar. Het kan zijn dat er jonge kapucijnen in ons land komen wonen, het kan zijn dat zij in ‘ons’ Emmaüsklooster trekken. Zeker is het dus niet. Maar als dat zo is, is nog onduidelijk hoe dat gaat en per wanneer. Niet binnen een jaar, in ieder geval.

Kerkenvisie in werking
Waarom stelt het kerkbestuur dan toch nú de vraag over de toekomst van de kerken van Velp? De (voormalige) gemeente Grave heeft een kerkenvisie opgesteld en op 2 november vorig jaar vastgesteld. De kerkenraad van de protestantse gemeente, het kerkbestuur en het bisdom hebben hieraan meegewerkt. Hierdoor is een maatschappelijk debat gestart. Dat is goed, immers de toekomst van de kerken is niet alleen een verantwoordelijkheid van de katholieken in een dorp.

Dorpsraad wil met kerkbestuur aan tafel
Enkele weken geleden heeft de Dorpsraad van Velp het kerkbestuur gevraagd om een gesprek over de toekomst van de HH. Vincentius en Antonius van Paduakerk. Dit gesprek is nog niet gevoerd. Het kerkbestuur weet niets van concrete plannen, maar heeft wel wat gehoord in de wandelgangen. Het kerkbestuur wil eerst met de trouwe parochianen en kerkgangers van Velp in gesprek.

Parochiële gespreksavond op 12 mei
Er is dus nog niets besloten. Niet over de kloosterkerk, niet over de dorpskerk. Op 12 mei wordt het gesprek georganiseerd. Het is geen openbare avond, maar echt een gesprek tussen parochianen en kerkbestuur. Het openbare, maatschappelijke debat is namelijk ook de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad en de gemeente Land van Cuijk. Het kerkbestuur wil niet op hun stoel gaan zitten, maar zegt dat zij op hun beurt niet op de stoel van de parochie zetelen. Het kerkbestuur nodigt op de eerste plaats de Velpse parochianen uit die een kerkbijdrage leveren. Dat zijn ongeveer dertig huishoudens. Kerkgangers en overige parochianen zijn van harte welkom, niet alleen uit Velp, maar net zo goed uit Escharen, Gassel en Grave.

Aanmelden voor het gesprek bij het kerkbestuur
Zij kunnen hun interesse voor deelname kenbaar maken aan mevrouw Jacqueline Brouwer-Straatman, secretaris van het kerkbestuur, via bestuur@st-elisabethparochie.nl
 
Twee kerken in Velp: vragen om een keuze
Het kerkbestuur heeft enkele maanden geleden de vraag gesteld over de kerken in Velp. Over een keuze tussen beide kerken. In die nieuwsbrief zijn beide vergeleken en is de open vraag gesteld. Het is, vindt het kerkbestuur, niet realistisch om twee kerken in Velp open en in gebruik te houden. Inmiddels ligt de vraag serieus op tafel. Het is aan ons - als parochie - om daarover het gesprek te voeren en een antwoord te geven.
 
 
QR-code

Doneren?

Scan de QR-code of klik op de afbeelding om een donatie te doen via Givt. Het bedrag kan eenvoudig aangepast worden.