Nieuws

Dinsdag 04 augustus 2020
15 Augustus Mis rond Staak- madonna bij Gasselse kapel?
Verwijzend naar bijzondere omstandigheden besloot het kerkbestuur 13 augustus deze hoogmis te verplaatsen naar de St.-Elisabethkerk in Grave

Zaterdagavond 15 augustus om zeven uur
viert Parochie H. Elisabeth
het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming
tijdens een bijzondere Heilige Mis
bij de Mariakapel even buiten Gassel.
 
Zonder aandragen van de aloude Staakmadonna,
zonder persoonlijke Mariahulde, koor of samenzang
maakt Gassel hier met celebrant pastoor R. Aarden
een speciale Eucharistieviering van. 
Rond ‘Ons Moeder’, verbeeld in de Staakmadonna,
komt men na vijfeneenhalve maand
op anderhalve meter voor het eerst weer samen
voor een Heilige Mis in het eigen dorp.
En al ontbreekt het gastvrije kopje koffie of thee,
buitendorpers zijn ‘van eigens’ even welkom.
 
Vanwege mogelijke drukte
brengt iedereen een eigen stoeltje mee.
Dreigt het qua weer mis te gaan,
dan verhuist deze Mis
naar de st.-Jan de Doperkerk van Gassel. 
 
Vooraf reserveren noodzakelijk
Om deelname aan deze Eucharistieviering
voor elkaar en onszelf zo veilig mogelijk te houden
reserveert men via een aanmeldformulier
(nu nog van St.-Elisabethkerk)
op www.st-elisabethparochie.nl
een of meer plaatsen.
Tot donderdag 13 augustus 12 uur
vult men hier naam, gegevens en 15 augustus in
met achter uw naam de vermelding ‘Gassel’. 
Zo snel mogelijk na 13 augustus
maakt de parochie een reservering definitief
middels een bevestiging.
Wie geen internet heeft
kent zeker iemand die wil helpen.
 
Op weg naar verder
Overigens
geldt bij uitwijken naar de St.-Jan de Doperkerk
momenteel een maximum van vijftig kerkgangers.
De eersten zijn deze keer de eersten.
Zowel bij kapel als eventueel in de kerk
volgen de aanwezigen alstublieft de aanwijzingen.
Hoe deze Mis verloopt
raakt het perspectief
van maandelijkse en bijzondere vieringen
in de dorpskerken na de zomerperiode.